Д-р Бенжамен Ментешев (психиатрия)


 Д-р Бенжамен Ментешев Д-р Бенжамен Ментешев

Д-р Бенжамен Ментешев завършва медицина в Медицински Университет – София през 1996г., а през 2007г. придобива и специалност по психиатрия. Дългогодишен лекар в Планинската спасителна служба. Експедиционен лекар на 7-ма и 8-ма Национални Антарктически експедиции. Един от основателите на Българското дружество по планинска медицина. Лекар на Аварийно-спасителния отряд по пещерно спасяване. Консултант е в МЦ „Първа детска консултативна клиника” – София и лекар в медицински център „Спортмед”. Завършва курс по програма ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) в СБАЛСМ „Н. Пирогов”. Професионални интереси в областта на спешна, планинска, спортна медицина и детска психиатрия.