Инциденти по време на спортни събития


„ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ

Програмата е разработена на базата на Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. на Министерство на здравеопазването „Правила за оказване на Първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” и е фокусирана върху спортен травматизъм в детска и юношеска възраст.

                Насочена е към треньори в детско-юношески спортни школи, преподаватели по физическо възпитание, организатори на извънкласни спортни мероприятия в училища и детски градини.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: 12 УЧЕБНИ ЧАСА (2 ДНИ Х 4 АСТОРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА).

НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ: ЛЕКЦИОНЕН КУРС, ВИДЕО МАТЕРИАЛИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ.

БРОЙ НА УЧАСТВИЦИТЕ В ГРУПА: ОТ 6 ДО 10 ДУШИ.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СПОРТМЕД” ИЛИ НА МЯСТО В ПОДХОДЯЩО ПРОСТРАНСТВО НА ФИРМАТА ПОРЪЧИТЕЛ НА КУРСА ПРИ ФИРМЕНА ЗАЯВКА ЗА КУРС.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Морфо-физиологични особености на детския организъм.
 • Последователност на оценка на състоянието на пострадал при инцидент дете.
 • Долекарска помощ при състояние на безсъзнание.
 • Долекарска помощ при нарушения на дишането и кръвообращението – дихателна и сърдечна реанимация в детска възраст – протокол на ERC (European Resuscitation Counsil) 2012 *.
 • Долекарска помощ при чуждо тяло в горните дихателни пътища.
 • Долекарска помощ при удавяне.
 • Долекарска помощ при кръвотечение – методи за кръвоспиране.
 • Долекарска помощ при рани **.
 • Долекарска помощ при травми на окото.
 • Долекарска помощ при травми на опорно-двигателния апарат в детска и юношеска възраст ***.
 • Долекарска помощ при топлинен и слънчев удар.
 • Долекарска помощ при изгаряния.
 • Долекарска помощ при електротравма.
 • Долекарска помощ при общо преохлаждане и измръзване.
 • Долакарска помощ при отравяния.
 • Долекарска помощ при спешни състояния при вътрешни, неврологични и хирургични заболявания.
 • Изисквания към съдържанието на периодичните медицински прегледи на активно спортуващи деца.
 • Изисквания за медицинско обезпечаване на сътезания.
 • Съдържание на аптечка на мястото за тренировки.

 

*    практика с манекен за дихателна и сърдечна реанимация

**  практика превръзки

*** практика имобилизации

Допълнителна информация и заявка на тел: 0895 796 454 и office@sportmed.bg