Консултативни медицински прегледи


Те се извършват при наличие на медицинско оплакване или нужда от медицинска помощ. Прегледът може да се извърши не само при наличие на оплаквания, но и по време на периода за възстановяване в следствие на травма, на спортисти или лица водещи активен начин на живот.