Лечебни Заведения


MDL RamusМедико Диагностична Лаборатория – Рамус е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.

 

 

 

PIROGOV УМБАЛСМ – Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ е уникална със структурата и функциите си, създадена за компетентното лечение на спешните случаи.