Образователен център


Нашата цел е да предоставим възможност за обучение на всички прояваващи интерес към придобиване на знания и умения в областта на оказване на долекарска помощ в различни ситуации. В обучителния център се провеждат както обучителни курсове, така и модули за периодично поддържане на придобитите практически умения.

OCentre