Обучителни курсове Долекарска Помощ


Kursove 1

 

КУРСОВЕ

Организираните от Образователния център курсове предоставят възможност за придобиване на знания и практически умения за оказване на долекарска помощ.

Програмите са съобразени с изискванията на Министерство на Здравеопазването и са разработени с различна специфична насоченост, в зависимост от различните сфери на професионална дейност на участниците.

 

 

 

Образователният център предлага следните курсове:

  • Долекарска помощ при увреждания на здравето на работното място и в дома.
  • Долекарска помощ при спортни инциденти.
  • Модул CPR – Basic Life Support.
  • Модул „Долекарска помощ при рани при практикуване на спорт ”.
  • Модул „Долекарска помощ при спортни травми на опорно-двигателния апарат”.