Увреждания на здравето на работното място и в дома


„ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО И В ДОМА”
Програмата е разработена съгласно Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. на Министерство на здравеопазването „Правила за оказване на Първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: 12 УЧЕБНИ ЧАСА. ( 2 ДНИ Х 4 АСТОРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА).
НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ: ЛЕКЦИОНЕН КУРС И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ.
БРОЙ НА УЧАСТВИЦИТЕ В ГРУПА: ОТ 6 ДО 10 ДУШИ.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СПОРТМЕД” ИЛИ НА МЯСТО В ПОДХОДЯЩО ПРОСТРАНСТВО НА ФИРМАТА ПОРЪЧИТЕЛ НА КУРСА.
СЪДЪРЖАНИЕ
• Правила и последователност на оценка на състоянието на пострадал.
• Долекарска помощ при състояние на безсъзнание.
• Долекарска помощ при нарушения на дишането и кръвообращението – дихателна и сърдечна реанимация – протокол на ERC (European Resuscitation Counsil) 2010 *.
• Долекарска помощ при чуждо тяло в горните дихателни пътища.
• Долекарска помощ при удавяне.
• Долекарска помощ при кръвотечение – методи за кръвоспиране.
• Долекарска помощ при рани **.
• Долекарска помощ при травми на окото.
• Долекарска помощ при травми на опорно-двигателния апарат ***.
• Долекарска помощ при топлинен и слънчев удар.
• Долекарска помощ при изгаряния.
• Долекарска помощ при електротравма.
• Долекарска помощ при общо преохлаждане и измръзване.
• Долакарска помощ при отравяния.
• Долекарска помощ при спешни състояния при вътрешни, неврологични и хирургични заболявания.
• Съдържание на аптечка на работното място и в дома

* практика с манекен за дихателна и сърдечна реанимация
** практика превръзки
*** практика и мобилизации

Допълнителна информация и заявка на тел: 0895 796 454 и office@sportmed.bg