ISPS College


isps-college-logo

Колежът започва дейността си от учебната 2013-2014 година с професионално обучение в дневна и в задочна форма, след завършено средно образование, по следните професии и специалности:

Професия „Охранител”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ”
Професия „Парамедик”, специалност „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ И БОЛНИ ХОРА, ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ И АСИСТИРАНЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНАТА ПОМОЩ”
Професия „Спортен масажист”, специалност „СПОРТЕН МАСАЖ”
Професия „Инструктор по фитнес”, специалност „ФИТНЕС”
Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – СПОРТНА СТРЕЛБА”
Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – КАРАТЕ-КИОКУШИН”
Професия „Треньор”, специалност „По вид спорт – ДЖУ ДЖИЦУ”
Професия“Треньор“ , специалност „По вид спорт – ТАЕКУОНДО“

Колежът разполага с материална база, оборудвана с всички необходими средства за провеждането на съобразен с държавните образователни изисквания качествен учебен процес. Преподавателите са с висока научна подготовка и богат професионален опит, успешно реализирани в своите професии.