Пистолет


Пистолетът е многоставно упражнение за квадрицепси. Характеризира се с висока интензивност, сравнително сложно изпълнение и поради това, че се прави на един крак, е истинско предизвикателство за баланса.
Пистолетът има широко приложение. Изпълнен в серии с редуване, той може да подобри функционалността, силата и баланса Ви.
Изпълнен в къси едностранни серии (без редуване), може да бъде добро изолиращо упражнение за квадрицепси. Ако го правите с подскок, можете да развиете експлозивната си сила, нещо което би подобрило класическият ви клек с щанга.
Замяната на клека с щанга с пистолет се прави при сериозни разлики в силата между двата крака с цел постепенно уравновесяване.

 

Pistolet (1)