Привеждането на горен скрипец


Привеждането на горен скрипец е изолиращо дърпащо упражнение за корема. Движението се използва като спомагателно при развиването на сила и маса в коремната мускулатура. Изпълнението му е с умерена трудност по отношение на контрол. Подходящо е за напреднали и средно напреднали трениращи.
Включете движението в средата на програмата си за коремни мускули през основния период, а при оформящия можете да го използвате и като първо упражнение в значително по-дълги серии.

 

Skripec (1) Skripec (2) Skripec (3)