Проприорецепцията – перфектната профилактика на спортните травми


Проприорецепция е вътрешното усещане за местоположението на отделните части на тялото, както и приложената им сила, за да се приведат в движение. Тя е съзнанието за движение, което произлиза благодарение на мускулите, ставите и сухожилията. Например, ако се намирате в пълен мрак и не виждате абсолютно нищо, проприорецепцията ще ви помогне да узнаете местоположението на крайниците си; това, че сте вдигнали ръка над главата си или сте я изпънали хоризонтално напред. Чувството, което изпитвате в този момент е благодарение на информация, подадена от сетивните неврони във вътрешното ухо и рецепторите в мускулите и ставните сухожилия.

Проприоцепторите  се намират в нервите на мускули, стави и сухожилия, както и във вътрешното ухо. Те са чувствителни и имат функцията да долавят промени в движението, позицията, съкращаването и приложената сила вътре в тялото. Биват няколко вида:

Мускулно вретено – чувствително при промяна в дължината (разтягане на мускулите).

Телца на Голджи – сетивни нервни разклонения в сухожилията на мускулите, чувствителни при съкращаването на мускула.

Телца на Пачини – механорецептори, разположени в кожата и чувствителни при натиск.

Същност:

В спорта качествената подсъзнателна проприоцепция и умението да се пази баланс са изключително важни. Проприoцептивните упражнения са създадени да подобрят целия процес на себеусещане, който може да бъде разгледан като кръг с обратна връзка.

Мозъкът изпраща сигнали за контрахиране или отпускане на мускулите. Отговорът от движението чрез ставите се улавя от сетивната нервна система и се връща обратно до мозъка, за да може  процеса да се повтори като се добавят евентуални подобрения.

Подходящите упражнения и практикуването им биха довели до съвършена проприоцепция.

 

Приложение

Много добро приложениe има при спортисти – за подобряване на постиженията. Всеки елитен спортист трябва да не се замисля  как да балансира, докато извършва дадено движение. Мислите му трябва да бъдат заети с постигането на целта, а цялата двигателна система да работи в синхрон, подсъзнателно, с бърза и качествена обратна връзка.

    При хора, възстановяващи се от  различни травми в стави, сухожилия и др., проприоцептивните упражнения учат тялото да контролира засегнатата става така, че след време тези осъзнати усилия да се върнат до предишното си, подсъзнателно ниво.

    В рехабилитацията проприоцептивното трениране се използва широко при пострадали атлети, но може да се прилага и за предотвратяване на тези наранявания.

Ако вашият глезен е силен и здрав това не означава, че не може да се изкълчи при бягане. В този случай силата, гъвкавостта и издръжливостта нямат толкова голямо значение, колкото балансът и проприоцепцията.

Нервно-мускулната система трябва да бъде тренирана адекватно, за да може да реагира адекватно и подходящо – например ако има неравности по терена, трябва да има и поправки в баланса, за да се избегнат евентуални травми.
Видове проприоцептивни упражнения:

  • Упражнения върху балансираща швейцарска топка – при нея се ангажират повече мускули заради нестабилната  повърхност.

 

 

  • Упражнения на балансираща плоскост, по която има подвижен цилиндър. Ако не разполагате с БОСУ, което е идеалният уред за трениране на координация и баланс,

„домашните уреди“ също ще свършат работа – сгъната постелка за йога или дъска с поомекнала топка отдолу. Започнете с балансиране на един крак. Протягане с топка в ръце. И хвърляне на топката.

 

  • Йога и др. подобни изкуства, в които има позиции на тялото, съсредоточеност, баланс, контрол.

 

 

 

  • Балансиране на един крак – различни разновидности, които могат да бъдат значително усложнени чрез положението на ръцете например или пренасяне на тежеста.

 

  • Клякане на един крак като може да го разнообразите с  докосване на някакъв предмет
  • Жонглиране – чрез него може да се тренира времето за реакция, пространственото положение.
  • Различни видове ходене (на пети, пръсти, външен ръб)

 

 

Проприоцепцията е съвършен процес,  без който бихме се затруднили в ежедневните дейности, които практикуваме. Себепознанието на подсъзнателно ниво ни предпазва от по-сериозни травми.