Странична опора


Страничната опора е лесно за изпълнение функционално упражнение, което може да Ви помогне да развиете базово ниво на сила и стабилността на косите коремни мускули. За да изпълните упражнението, се нуждаете само от постелка за пода. Въпреки че упражнението натоварва сериозно мускулатурата, то не е най-подходящото за покачване на мускулна маса в страничния сектор на коремa.
Можете да включите страничната опора в програми за основен тонус и за базова сила. Движението може да Ви e от полза и в програми за маса, силова издръжливост и експлозивна сила, благодарение на способността му да акцентира върху много стабилизиращи мускули в една серия.

 

Stranichna Opora