top of page

IV Терапия

IV-Drips-1-1280x503-2.png

Бърз, лесен и 100% ефективен

IV терапията, известна още като интравенозна терапия, е вливането на  витамини и минерали директно в кръвния поток за незабавно усвояване и използване от тялото.

Това е най-бързият начин за доставяне на хранителни вещества в цялото тяло, тъй като заобикаля храносмилателната система и отива директно в органите. Това води до 90-100% степен на усвояване за разлика от перорално приеманите витамини и добавки, които се усвояват на около 10-40%.

bottom of page