top of page

Спортна психология и психиатрия

Happy Family

Тренирането на духа, както и на тялото, е жизнено важно в наши дни за постигане на високи резултати!

Стрес, натиск, конкуренция, травми – всичко това може да окаже влияние върху представянето на спортистите. Всеки спортист реагира по различен начин на тези въздействия въз основа на личните си природни черти и характер.

Прилагане на психологията в спорта може да помогне за подобряване на мотивацията на спортиста и в крайна сметка за неговото представяне.

Психолозите на МЦ „СпортМед“ помагат на спортистите да изследват собствените си уникални черти, като самочувствие, мотивация, устойчивост и умствена издръжливост, което пък рефлектира  върху фокуса, стремежа и постиженията им.

Комплексното осъзнаване на техните поведенчески и емоционални черти може да допълни физическата подготовка на спортиста, да подобри работата на състезателите и да помогне с психологическото въздействие на възстановяването след травма.

bottom of page