НАПРАВЛЕНИЯ

Спортна медицина

Върнете се бързо в играта с помощта и грижата на нашите специалисти.

Травматология
Физиотерапия и рехабилитация

Неизменна част от всеки възстановителен процес.

Хранене и диетика

Храната, която приемаме ежедневно, неминуемо рефлектира на целия ни организъм и определя ...

Спортна психология

Тренирането на духа, както и на тялото, е жизнено важно в наши дни за постигане на високи резултати!

Медицински прегледи на състезатели

Начални, периодични и предсъстезателни прегледи